1. כללי
  • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה, אורטל קצובר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות. מטבע הדברים החובה על התעדכנות בתקנון היא על חבר המועדון בלבד.
  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. לכן, יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה / ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה לכל דבר ועניין
  • ידוע לי כי אורטל קצובר תעשה מאמצים לתת פידבקים לכל העבודות שישלחו במועדון, אך מן הסתם לא תגיע לכל העבודות.
  • 2. ההצטרפות למועדון, חידוש המועדון והחברות בו
  • כל המעוניין, בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה, להצטרף כחבר במועדון הלקוחות.
  • חודש ראשון במועדון מעצבי המחר יעלה 10 שקלים בלבד.
  • לאחר חודש בדיוק יחודש המנוי באופן אוטומטי, והתשלום יהיה 89 ₪ עבור כל חודש.
  • ניתן לבטל את המנוי במועדון בכל עת. והתשלום האוטומטי יפסק.
  • עם ביטול המנוי, חבר המועדון יוצא מקבוצות הוואצאפ וממערכת הקורסים – "סקולר"
  • לא ניתן לבקש החזר כספי עבור חידוש המנוי האוטומטי, אלא רק להפסיק את החיוב הבא, מרגע שחבר המועדון מבקש לבטל את המנוי.
  • החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו. כנ"ל לגבי כל הסירטונים והקישורים למפגשי הזום, אין אפשרות להעבירם לצד שלישי.